โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 6 และวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 พ่อครู แม่ครูทุกท่านขอแสดงความยินดี กับนักเรียนทุกคน ขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต เติบโตขึ้นเป็นคนดี คนเก่ง และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ ภาพบรรยากาศในวันนี้ เด็กๆ ทุกคนต่างมีรอยยิ้มด้วยความปลื้มปีติ และมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองเป็นอย่างมากค่ะ
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 6 และวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 พ่อครู แม่ครูทุกท่านขอแสดงความยินดี กับนักเรียนทุกคน ขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต เติบโตขึ้นเป็นคนดี คนเก่ง และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ ภาพบรรยากาศในวันนี้ เด็กๆ ทุกคนต่างมีรอยยิ้มด้วยความปลื้มปีติ และมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองเป็นอย่างมากค่ะ
ดูเพิ่มเติม :