โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การออกกำลังกายยามเช้าของคณะครูโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมยามเช้าในแต่ละวัน ของแม่ครู พ่อครู โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ในช่วงปิดภาคเรียน นอกจากจะมุ่งเน้นเรื่องการวางแผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ลูกๆนักเรียนแล้ว ยังมีความใส่ใจต่อสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี เตรียมพร้อมที่จะทำการเรียนรู้ทาง E-Learning กับลูกๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และลูกๆ นักเรียนอย่าลืมที่จะมี 4 อ. ดังนี้ค่ะ 1. อ. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2. อ. อาหารที่มีประโยชน์ 3. อ. อารมณ์ที่แจ่มใส 4. อ. อากาศที่บริสุทธิ์ด้วยนะคะ

ดูเพิ่มเติม :