โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การอบรมทบทวนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Lertlah E-Learning

การจัดการเรียนรู้ Lertlah E-Learning (Lertlah Electronic Learning) ของพ่อครู แม่ครู โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ผ่านแอพพลิเคชัน Google Classroom ถือเป็นบทบาทหน้าที่หลักที่ต้องดำเนินการให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการสอนในห้องเรียนตามปกติ ดังนั้นจึงมีการอบรมและพัฒนาตน เพื่อทบทวนการเรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียน และเสริมสร้างความมั่นใจในการสอนมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการทดลองทำ และประเมินผลจาการเรียนรู้ ทั้งนี้พ่อครูและแม่ครู ทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เสมือนกับการเรียนในห้องเรียนจริงค่ะ

ดูเพิ่มเติม :