โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการอบรม Canva

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดอบรมพัฒนาครู และบุคลากร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมใส่หน้ากาก การเว้นระยะห่าง เป็นต้น โดยการอบรมในครั้งนี้ได้นำสื่อการเรียนการสอน CANVA ซึ่งเป็น เว็บไซต์สำหรับการออกแบบกราฟิก และมีรูปแบบที่ทันสมัยน่าสนใจ สามารถใช้งานได้ เพื่อนำมาช่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครู ในการจัดทำเนื้อหาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

ดูเพิ่มเติม :