โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

Lertlah E-Learning (Lertlah Electronic Learning)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อทุกคน ทุกสายอาชีพ ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่ รวมถึงลูกๆ นักเรียนของเราด้วยเช่นกันซึ่งโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้ตระหนัก และทำหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาลูกๆ นักเรียนให้มีความรู้ เกิดทักษะวิชาการ และประสบการณ์ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ในรูปแบบ Lertlah E-Learning (Lertlah Electronic Learning)


ในโอกาสนี้ โรงเรียนขอจัดส่งภาพแห่งความประทับใจ ความน่ารักของลูกๆ นักเรียนที่ต่างตื่นเต้น และดีใจ ที่ได้พบเพื่อนๆ พ่อครู แม่ครู จากการเข้าเรียนรู้ในรูปแบบสอนสดหรือ Learning Live ในสัปดาห์แรก แสดงถึงความรัก ความผูกพันที่เด็กๆ มีต่อเพื่อนๆ และโรงเรียน
นับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้แก่พ่อครู แม่ครู และคณะผู้บริหารเป็นอย่างมากค่ะสุดท้ายนี้โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกขอส่งกำลังใจ และความห่วงใยให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ
ดูเพิ่มเติม :