โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ในส่วนต่างๆ ภายในโรงเรียน

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ในส่วนต่างๆ ภายในโรงเรียนให้มีความพร้อมในการใช้งาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ รวมถึงการดูแลทำความสะอาด และตกแต่งให้สวยงามอยู่เสมอ ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีการดำเนินการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ทาสีรั้วดินสอ บริเวณรอบโรงอาหาร ทาสีโต๊ะอาหารที่โรงอาหาร ทำความสะอาดเครื่องเล่น บริเวณสนามเด็กเล่น การตกแต่งสวน และการดูแลรักษาต้นไม้ รวมไปถึงจุดต่างๆ บริเวณรอบโรงเรียน ส่งผลให้อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมรอต้อนรับวันที่นักเรียนกลับมาโรงเรียนค่ะ

ดูเพิ่มเติม :