โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

Lertlah October Camp (E-Learning : Play and Learn is PLEARN)

ในสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ภายใต้โครงการ Lertlah October Camp (E-Learning : Play and Learn is PLEARN) ตามมาตรการ “พร้อมให้” ที่แม่ครู พ่อครู ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ต่างตั้งใจ และมีความทุ่มเท ที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ ให้แก่นักเรียนทุกคน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยรูปแบบ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ผ่านการปฏิบัติลงมือทำอย่างมีความสุข แล้วพบกันนะคะ

วิดีโอ