โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ผลการตรวจประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 รอบที่ 1

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความยินดี ที่จะขอเรียนให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบถึงผลการตรวจประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในรอบแรก จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้รับข้อเสนอแนะ และคำแนะนำ เพื่อพัฒนาไปสู่การประเมินในรอบที่สองต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน มีความเห็นพ้องต้องกัน และกล่าวชื่นชมว่า โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมสูง รวมถึงมีนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นธรรม มีความชัดเจน จับต้องได้ เด็กๆ ที่ได้มาเรียนที่นี่จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน หากผู้ประเมินมีบุตรหลานจะให้มาเรียนที่นี่ด้วยเช่นกัน

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และรวมถึงความร่วมมือการสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอดจากผู้ปกครอง มาช่วยเป็นกำลังใจ ให้แก่แม่ครู พ่อครูในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในระดับภูมิภาค ที่คาดว่าจะมีการประเมินอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2564