โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศเปิดเรียนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ยินดีต้อนรับนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน เข้าสู่การเปิดเรียนในรูปแบบ On-site (เรียนรู้ที่โรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันแรกของการเปิดเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน และผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยการมาส่งนักเรียนตรงต่อเวลา รวมถึงการจราจรที่เป็นระเบียบ ผู้ปกครองมีวินัย รับ-ส่ง นักเรียนตรงเวลา

บรรยากาศการมาโรงเรียนเต็มไปด้วยใบหน้าที่แจ่มใส รอยยิ้ม รวมถึงการกล่าวทักทายด้วยความคิดถึง นักเรียนพากันตื่นเต้นที่จะได้เจอเพื่อนๆ รวมถึงพ่อครูแม่ครู

ทั้งนี้โรงเรียนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจคัดกรองนักเรียนด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าภายในอาคารเรียน อีกทั้งนักเรียนที่มาโรงเรียนจะต้องมีความปลอดภัย และมีการยืนยันหลักฐานผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนมาโรงเรียนทุกคนด้วยค่ะ

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอขอบคุณนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือผู้ปกครองมารับนักเรียนตามรอบเวลาที่กำหนด ไม่มาจอดรอรับนักเรียนก่อนเวลา เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนค่ะ

ดูเพิ่มเติม :