โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การมารับนักเรียน

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการมารับนักเรียนอย่างตรงต่อเวลาตามรอบที่โรงเรียนกำหนด และปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร ส่งผลให้การจราจรมีสภาพคล่อง

นอกจากนี้ผู้ปกครองยังมีน้ำใจเอื้อเฟื้อในการใช้รถใช้ถนนที่มีพื้นที่จำกัด นับเป็นภาพบรรยากาศที่แสดงถึงความรัก ความสามัคคี ของพวกเราครอบครัวเลิศหล้า

ทั้งนี้แม่ครู พ่อครู ขอให้ผู้ปกครอง Download School Bright Application เพื่อใช้ในการกดรับนักเรียน รวมถึงนำบัตรรับนักเรียนมารับนักเรียนด้วยทุกครั้ง พร้อมทั้งวางป้ายชื่อขนาด A4 ไว้บริเวณหน้ารถ ในจุดระดับสายตา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้ปกครอง

หากผู้ปกครองทำบัตรหาย หรือลืมนำบัตรมา กรุณาติดต่อที่ห้องธุรการ เพื่อจัดทำบัตรสำรองต่อไป

ดูเพิ่มเติม :