โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

หยุดทำการเรียนการสอนเนื่องในวันหยุดต่อเนื่องวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก หยุดทำการเรียนการสอน
วันเสาร์ที่ 4 - วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564
เนื่องในวันหยุดต่อเนื่องวันพ่อแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ฝ่ายธุรการเปิดทำการตามปกติ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.