โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)