โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

หยุดทำการ

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก หยุดทำการเนื่องในวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่