โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมค่ายทักษะ และประสบการณ์ชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดกิจกรรมค่ายทักษะ และประสบการณ์ชีวิต ในหัวข้อ “ทักษะและประสบการณ์ชีวิต บนวิถี New Normal” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระหว่างวันอังคารที่ 28 - วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยนำหลักสูตรทักษะ และประสบการณ์ชีวิตของโรงเรียนมาจัดกิจกรรมบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ สาระคณิตศาสตร์ สาระภาษาไทย สาระวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบกิจกรรมฐานต่างๆ ได้แก่
ฐานที่ 1 คณิตคิดสนุก
ฐานที่ 2 ร้อยดวงใจปลอดภัยจากโควิด
ฐานที่ 3 สำนวนชวนคิด
ฐานที่ 4 ทำด้วยมือ ถือด้วยใจ
ฐานที่ 5 ออกแบบสร้างสรรค์

ทั้งนี้การดำเนินการจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) อย่างเคร่งครัด อาทิ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หรือเจลแอลกอฮอล์ คัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าสถานศึกษา เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์ชีวิตแล้ว ยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :