โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการมาโรงเรียน

ตลอดการหยุดเรียนในสถานศึกษา เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้พิจารณาให้คณะครู และบุคลากร ปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home เพื่อร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดในระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ได้จัดสลับให้มีคณะครู เข้ามาอำนวยความด้านการสอน การจัดทำสื่อ และบุคลากรจำนวนหนึ่ง อาทิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด ช่างซ่อมบำรุง เพื่อเข้ามาดูแล ทำนุบำรุงรักษาอาคารสถานที่โดยรอบบริเวณโรงเรียน อาทิ ตัดต้นไม้ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน ล้างเครื่องฟอกอากาศ เพื่อกำจัดฝุ่น อีกทั้งยังเป็นการฆ่าเชื้อโรค อันเป็นสาเหตุของโรคติดต่อตามฤดูกาล หรือโรคติดต่อทางเดินหายใจต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งานของนักเรียน คณะครู และบุคลากร เมื่อกลับมาเรียนที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องค่ะ

ดูเพิ่มเติม :