โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การเรียน Saturday Class Lertlah English Immersion Communication 2021

การเรียน Saturday Class Lertlah English Immersion Communication 2021
กิจกรรม Saturday Class Lertlah English Immersion Communication 2021 ในสัปดาห์นี้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมและร่วมแต่งกายใน Themes : MOVIE STAR DAY ตามจินตนาการของตนเอง ทำให้บรรยากาศการเรียน มีความสดใส น่ารัก และสนุกสนาน สำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูชาวต่างประเทศและคุณครูไทยที่แตกต่างกัน อาทิ วาดภาพที่เกี่ยวข้องกับฉากในภาพยนตร์ที่ตนเองชื่นชอบ ประดิษฐ์แว่นตากันแดด movie star เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนากล้ามเนื้อทางร่างกายมัดเล็กและมัดใหญ่ ฝึกให้มีสมาธิ ผู้ปกครองสามารถรับชมความน่ารักและความสนุกไปด้วยกันเลยค่ะ
ดูเพิ่มเติม :