โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

หยุดทำการเรียนการสอน วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในวันหยุด วันมาฆบูชา

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก หยุดทำการเรียนการสอน วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในวันหยุด วันมาฆบูชา

ฝ่ายธุรการเปิดทำการปกติ ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.

ดูเพิ่มเติม :