โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

เกร็ดความรู้ Pride Month

ถือเป็นช่วงเวลาที่กำหนดให้มีการแสดงออกถึงความเท่าเทียมสิทธิ์ทางเพศ ภาษา เชื้อชาติ รูปร่าง ฯลฯ ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีวันและเวลา ในการจัดแตกต่างกันออกไป ส่วนมากจะจัดขึ้นภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี

ดูเพิ่มเติม :