โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน จัดขึ้นวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บริเวณฮาร์ดคอร์ท และบริเวณโถงอาคารประถม-มัธยม ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น.