โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

โครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่าน และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา2566

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอประชาสัมพันธ์โครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่าน และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566

ดูเพิ่มเติม :