โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 - วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ และยังปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านด้วยเช่นกัน นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดให้มีร้านค้าภายนอกเข้ามาจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ณ บริเวณทางเดินที่ฮาร์ทคอร์ด
ทั้งนี้โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถเข้าเลือกซื้อสินค้า เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของลูก ๆ นักเรียน ในสัปดาห์ดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 07.00 - 11.00 น. และขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านโปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของโรงเรียน อาทิ การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้นค่ะ
ดูเพิ่มเติม :