โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

โครงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน

โครงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งในสถานศึกษา และเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งสื่อประกอบการเรียนรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ นิทาน การ์ตูนต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีนิสัยรักการอ่าน
ทั้งนี้โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดโครงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน เพื่อปลูกฝัง และส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียนทุกคน ตลอดจนพัฒนาด้านการพูด การอ่าน การเขียน ด้วยเช่นกันค่ะ
ซึ่งในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นี้ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้รับเกียรติจากคุณพ่ออภินันทร์ ธีระนันทกุล ซึ่งเป็นผู้ปกครองน้องอันนา เด็กหญิงรัตน์ณัฏฐ์ดา ธีระนันทกุล (ป.3/2) มาสร้างสีสันการแสดงบนเวทีให้น้อง ๆ อนุบาลได้รับชมอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคน แต่งกายด้วยชุดตัวละครที่ชื่นชอบ ชุด Cosplay ชุดการ์ตูนต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่าน และวันสุนทรภู่ อย่างเป็นทางการค่ะ
ดูเพิ่มเติม :