โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การเรียนรู้ เรื่อง การวาดรูปร่างรูปทรงธรรมชาติ

การเรียนรู้ เรื่อง การวาดรูปร่างรูปทรงธรรมชาติ

ในคาบเรียนศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การวาดรูปร่างรูปทรงธรรมชาติ ซึ่งจากเดิมนั้นเด็ก ๆ จะได้วาดภาพธรรมชาติ ด้วยรูปทรงเรขาคณิต ถือเป็นพื้นฐานของการวาดภาพทั่วไป ในวันนี้พ่อครูได้ต่อยอดความรู้ด้วยการให้เด็กๆ วาดภาพธรรมชาติ โดยยึดรูปร่างรูปทรงธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความพริ้วไหวกับภาพ มีการวาดสาธิต และขึ้นรูปตัวอย่าง หลังจากนั้นให้เด็กๆ ใช้จินตนาการของตนเอง ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสวยงาม ทั้งนี้ยังเพิ่มสีสันให้กับภาพ ด้วยสีไม้ผ่านเทคนิคการไล่น้ำหนักสี ก่อให้เกิดแสง และเงาของภาพ ส่งผลให้ภาพมีมิติ สมจริงมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กๆ มีสมาธิ และใช้จินตนาการของตนได้อย่างเต็มที่ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :