โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การพิมพ์ภาพจากใบไม้จากสวน L.I.F.E. Garden

การพิมพ์ภาพจากใบไม้จากสวน L.I.F.E. Garden

นักเรียนชั้นอนุบาล 1/4 ได้เรียนรู้การพิมพ์ภาพจากใบไม้ โดยการเดินสำรวจใบไม้ ดอกไม้ตลอดทางเดิน และบริเวณสวน L.I.F.E. Garden ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ไม่มีขอบเขต เสริมสร้างทักษะการสังเกตได้เป็นอย่างดี อาทิ สีของใบไม้ ลักษณะของใบไม้ เป็นต้น จากนั้นให้เด็กๆ นำใบไม้ที่ชอบมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์อย่าง “พิมพ์ภาพจากใบไม้” โดยการใช้พู่กันทาสีน้ำลงบนใบไม้ แล้วแปะลงในกระดาษ นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องของสี และธรรมชาติแล้ว ยังส่งผลให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :