โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

แนวทางการรับนักเรียน โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัญหาจราจร

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการรับนักเรียน โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัญหาจราจรค่ะ

ดูเพิ่มเติม :