โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรม I have a dream สำหรับระดับอนุบาล

กิจกรรม I have a dream สำหรับระดับอนุบาล
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จัดกิจกรรม I have a dream ขึ้น โดยในเดือนกรกฎาคม 2566 นี้ เป็นหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ครอบครัวสุขสันต์ "My Lovely Family" ผ่านการบอกเล่าถึงความสัมพันธ์ ความรักที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ยังร่วมกันวาดภาพระบายสีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเด็กๆ และผู้ปกครองต่างก็สร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาได้อย่างสวยงาม ทางโรงเรียนจึงได้จัดฉลองความสำเร็จนี้ ผ่านการแต่งกายใน Theme ชุดนอนสุดโปรด เชิญผู้ปกครองรับชมภาพบรรยากาศน่ารักๆ กันเลยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :