โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรม DEAR : Drop everything and read

กิจกรรม DEAR : Drop everything and read

การอ่านหนังสือเปรียบเสมือนการออกกำลังสมอง ทำให้สมองได้ทำงาน ฝึกฝนความจำ ความคิด และได้ทำงานตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยชะลอการเป็นโรคอัลไซเมอร์ ฯลฯ ยิ่งอ่านหนังสือมาก สมองก็จะทำหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกจึงได้จัดกิจกรรม DEAR : Drop everything and read ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสือร่วมกันกับเพื่อนๆ ค่ะ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสือ และพัฒนาด้านสมองอย่างรอบด้านค่ะ

ดูเพิ่มเติม :