โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การประชาสัมพันธ์โครงการ Global Ambassadors Program

การประชาสัมพันธ์โครงการ Global Ambassadors Program
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ร่วมกับ Columbia International School เมืองไซตามะ ประเทศญี่ปุน จัดโครงการ Global Ambassadors Program ขึ้น เพื่อรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม โดยจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 2 ทุน
ซึ่งนักเรียนที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะได้เข้าร่วมโครงการ Global Ambassadors Program เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังได้เข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น และนักเรียนประเทศต่างๆ อาทิ ไต้หวัน เกาหลี มาเลเซีย ฮ่องกง เป็นต้น รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น กิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมวัน Halloween อีกด้วยค่ะ
ทั้งนี้สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม Global Ambassadors Program จะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ดังนี้
· นักเรียนมีอายุระหว่าง 12 - 15 ปีบริบูรณ์ (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
· นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
· นักเรียนสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
· นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยจะต้องแสดงความสามารถให้คณะกรรมการคัดเลือกอีกครั้ง
· นักเรียนจะต้องจัดส่งเรียงความ จำนวน 500 คำ โดยเลือกหัวข้อตามที่โรงเรียนกำหนด
ผู้ปกครอง หรือนักเรียนท่านใด สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Global Ambassadors Program สามารถจัดส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการตั้งแต่วันนี้ - วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.30 น.
กรณีผู้ปกครองต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อแม่ครูณชลณิภา (แม่ครูเจี๊ยบ) ได้ที่หมายเลข 02 894 5400 ค่ะ
ดูเพิ่มเติม :