โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

“เด็กดีศรีเลิศหล้า” ประจำเดือนกรกฎาคม ระดับประถมศึกษาปีที่4 - 6

“เด็กดีศรีเลิศหล้า” ประจำเดือนกรกฎาคม ระดับประถมศึกษาปีที่4 - 6
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “เด็กดีศรีเลิศหล้า” ประจำเดือนกรกฎาคม ระดับประถมศึกษาปีที่4 - 6

ดูเพิ่มเติม :