โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

“เด็กดีศรีเลิศหล้า” ประจำเดือนสิงหาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

“เด็กดีศรีเลิศหล้า” ประจำเดือนสิงหาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “เด็กดีศรีเลิศหล้า” ประจำเดือนสิงหาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ดูเพิ่มเติม :