โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้ากับประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา

ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้ากับประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา

กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้าได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ ร่วมกับประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประจำทุกปี ซึ่งในเดือนตุลาคม เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ครูพรรค ปาลเดชพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ครูพราว ปาลเดชพงศ์ ที่ปรึกษา Mr.Timothy Hines International Affairs Administrative และครูณชลนิภา ภู่ประดับกฤต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ และหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนไทย ร่วมกับ Jan Stewart, Phd Dean and Professor คณะบดีจาก University of Manitoba และ Laurie-ann Hellsten, PhD Dean and Professor Faculty of Education คณะบดีจาก University of Winnipeg สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือทางด้านการศึกษาอย่างหลากหลายทั้งทางด้านปรัชญาทางการศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและนโยบายต่างๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะ 

ดูเพิ่มเติม :