โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนเลิศหล้า และ Brock University

ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนเลิศหล้า และ Brock University 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ครูพรรค ปาลเดชพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก และคณะครู ได้เดินทางมา ณ Brock University เพื่อเข้าร่วมประชุมทางการศึกษา กับ Ms.Susan Virtue, Global & Partnership Manager และได้พบปะคุณครูชาวต่างประเทศที่เคยร่วมงานกับกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า ซึ่งคุณครูชาวต่างประเทศเหล่านี้ได้ฝากความระลึกถึง และความประทับใจ มายังท่านผู้ปกครอง นักเรียน และโรงเรียนเลิศหล้ามา ณ โอกาสนี้ อึกทั้งยังมีความประสงค์กลับมาร่วมจัดการศึกษา กับกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้าในปีการศึกษาถัดไปอีกด้วยค่ะ 
ดูเพิ่มเติม :