โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

หยุดทำการเรียนการสอน October Camp 2023 ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก หยุดทำการเรียนการสอน October Camp 2023 ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันปิยมหาราช

ฝ่ายธุรการเปิดทำการปิกติระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.

ดูเพิ่มเติม :