โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรม Little Kids School Tour ระดับเตรียมอนุบาล

กิจกรรม Little Kids School Tour ระดับเตรียมอนุบาล

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกได้กำหนดจัดกิจกรรม Little Kids School Tour สำหรับนักเรียนเตรียมอนุบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรม October camp ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 โดยให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสำรวจจุดต่างๆ ภายในโรงเรียน อาทิ L.I.F.E. Garden โรงอาหาร สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ห้องพยาบาล ทั้งนี้ถือเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียนมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
ดูเพิ่มเติม :