โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การฝึกซ้อมดนตรีไทย

การฝึกซ้อมดนตรีไทย

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกตระหนัก และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนักเรียน “ได้ทำในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งที่ทำ” ด้วยการเริ่มจัดการเรียนการสอน Elective ภายใต้การเรียนการสอน I have a dream ด้วยเล็งเห็นว่านักเรียนทุกคนมีความฝัน และมีความสามารถ ศักยภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนได้กำหนดนโยบาย Be the best that you can be เพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ และปลูกฝังให้นักเรียนได้ทำ พร้อมแสดงออกในรูปแบบที่เป็นตัวเอง

และช่วงปิดภาคเรียน ในเดือนตุลาคม 2566 นี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนอย่างหลากหลาย ด้วยการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และลงมือทำในสิ่งที่ตนเองรัก อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเรียนที่ให้ความสนใจด้านดนตรีไทย และมีความประสงค์เข้าฝึกซ้อมในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดสรรเวลา และคุณครูที่มีความสามารถมาให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาความสามารถ จากเครื่องดนตรีไทยทำมือ คงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ที่โรงเรียนได้คัดสรร จากการเล็งเห็น ถึงความสำคัญ และความพิถีพิถันในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียน ในโอกาสนี้เรามาชื่นชมอีกหนึ่งความสามารถของลูกๆ นักเรียน และขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ร่วมมือด้วยดี มาโดยตลอดนะคะ

ดูเพิ่มเติม :