โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กำหนดการรับนักเรียน

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการรับนักเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดูเพิ่มเติม :