โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมวันลอยกระทง

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดูเพิ่มเติม :